Home / Chứng chỉ tiếng anh / Chứng chỉ tiếng anh

Chứng chỉ tiếng anh

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin tại thời điểm 15/5/2019.

Cụ thể, danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT) gồm 8 đơn vị sau:

STT TÊN ĐƠN VI
1 Trường Đại học ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
2 Trường Đại học ngoại ngữ – Đại học Đà Nằng
3 Trường Đại học ngoại ngữ – Đại học Huế
4 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
5 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
6 Trường Đại học Hà Nội
7 Đại học Thái Nguyên
8 Trường Đại học cần Thơ
Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam gồm:

STT TÊN ĐƠN VI
1 Trường Đại học ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội
2 Trường Đại học ngoại ngữ – Đại học Huế
3 Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh
4 Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng
5 Đại học Thái Nguyên

Mẫu các loại chứng chỉ theo quy định của Bộ GDĐT. Cục Quản lý chất lượng không chịu trách nhiệm đối với các đơn vị không có tên trong danh sách và các chứng chỉ không theo mẫu đã công bố.

About admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *