Home / Trang chủ

Trang chủ

Chứng chỉ tiếng anh

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin tại thời điểm …

Read More »